Coronavirus (COVID-19) Sri Lanka

Last update: 2020-09-26 18:54:30
නව ආසාදිතයින් ගණන: 4
තහවුරු කළ රෝගීන් ගණන
3349
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් ගණන
150
සුවය ලැබූ
ගණන
3186
සිදු වූ මරණ
ගණන
13
ලොව පුරා තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන් ගණන
34431856
ලොව පුරා සුවය ලැබූ
ගණන
23939416
ලොව පුරා සිදු වූ මරණ
ගණන
988009

Sources: COVID-19 API – hpb.health.gov.lk. (Information Purpose Only)

Digitally Crafted by @MinoshW.