Coronavirus (COVID-19) Sri Lanka

Last update: 2020-10-22 09:18:26
නව ආසාදිතයින් ගණන: 0
තහවුරු කළ රෝගීන් ගණන
5977
ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් ගණන
2463
සුවය ලැබූ
ගණන
3501
සිදු වූ මරණ
ගණන
13
ලොව පුරා තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන් ගණන
41093940
ලොව පුරා සුවය ලැබූ
ගණන
3655537
ලොව පුරා සිදු වූ මරණ
ගණන
1130531

Sources: COVID-19 API – hpb.health.gov.lk. (Information Purpose Only)

Digitally Crafted by @MinoshW.